งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ระงับอัคคีภัย) เทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 4 มีนาคม 2553 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองชัยนาท เข้ารับระงับเหตุเพลิงไหม้กองไม้ บริเวณโรงไม้ ใกล้วัดลัดเสนาบดี(วัดเกาะ)