งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2552
วันที่ 5 ธันวาคม 2552 จังหวัดชัยนาท ได้จัดงาน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2552 โดยมี นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน และมีข้าราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมในพิธี

- ซึ่งกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และปล่อยพันธ์ปลาลงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนปลาในแม่น้ำ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

- เวลา 09.00 น. มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น ณ อาคารวิมลคุณากร หลังจากนั้น เทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดอาหารมังสวิรัตเลี้ยงประชาชน และบริการตัดผม ชาย-หญิง ฟรี ณ บริเวณหน้าสถานธนานุบาล

- เวลา 18.00 น. มีพิธีถวายเครื่องสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยพระพรชัยมงคล