• ประวัติเทศบาล
• ข้อมูลทั่วไป
• ชุมชนเทศบาล
• อำนาจหน้าที่
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์การพัฒนา
• แผนพัฒนาเทศบาล
• งบประมาณ
• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• โครงสร้างฝ่ายบริหาร
• โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
• โครงสร้างส่วนราชการ
• โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
• โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ
• โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเขาท่าพระ
• งานบริการข้อมูลข่าวสาร
• งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
• งานขออนุญาตสาธารณสุข
• งานชำระภาษี
• งานทะเบียนราษฎร
• มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
• ประกาศ ประชาสัมพันธ์
• ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
• ภาพกิจกรรม
• รายงานการประชุม
• รายงานงบการเงิน
• รายงานผลการดำเนินงาน
• ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
• การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
• คู่มือประชาชน
• กฎหมาย ระเบียบ
• สาระ องค์ความรู้ Knowledge
• ดาวโหลด
Complain
Guestbook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562
กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562 ในโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ” ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.00 น. ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นำโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทนายเจษฎา สี่พี่น้องเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้และข้าราชการเมืองชัยนาทเข่าร่วมกิจกรร...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน (บขส.ใหม่) #เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
วันพุธที่​23​ ตุลาคม​2562​#​เวลา​10.00​น.​นายยุทธพร​ พิรุณสาร​ นายอำเภอเมืองชัยนาทเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนทางหลวงหมายเลข 1 พหลโยธิน (บขส.ใหม่) #เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ถนนทางหลวง หมายเลข 1 สถานีขนส่งใหม่ อำเภอเมือง จ...
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 5 )
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 5 ) วันพุธที่23 ตุลาคม 2562 ณ เวลา 08:00 น พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ บริเวรหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นำโดยตัวแทนท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้องนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทนายปกรณ์ ทองคำเจริญและผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมพิธี...
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 )
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ) วันพุธที่23 ตุลาคม 2562 ช่วงเช้าเวลา 06:00 น พิธีทำบุญตักบาตร ณ เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทนำโดยท่านรองปลัดเทศบาลเมืองชัยนาทนายไพโรจน์ พัวพานิชและข้าราชการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร...
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวาลา 08.00 น พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยตัวแทนท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้องนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทนายปกรณ์ ทองคำเจริญและผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม...
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวาลา 06.00 น พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นำโดยท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาทได้เข้าร่วมการทำบุญตักบาตร ณ เขื่อนเรียงหินจังหวัดชัยนาท...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนหัวยาง
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมอาชีพทำยาหม่องและพิมเสนน้ำ ณ ชุมชนหัวยาง...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนศรีวิชัย
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมอาชีพทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม ณ ชุมชนศรีวิชัย...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมอาชีพถักผ้าเช็ดเท้าจากเศษผ้า ณ ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ ...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนศาลาปู่ปี
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมอาชีพทำโลชั่นทาผิว ณ ชุมชนศาลาปู่ปี...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายปิยะ เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยราชการครูในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ...
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรุณ คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 07.00 น. นายเจษฏา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนบางตาทอง
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมอาชีพทำน้ำยารีดผ้าเรียบ ณ ชุมชนบางตาทอง...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนร่วมใจพัฒนา
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมอาชีพทำน้ำมันเหลืองไพรสด ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา ...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนตรายางสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัด เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วม โครงการฝึกอบรมอาชีพทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาล้างจาน ชุมชนตรายางสัมพันธ์ อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยมีชาวชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนท่าชัย
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมอาชีพทำครีมนวดผมและทรีทเม้นท์บำรุงผม ณ ชุมชนท่าชัย ...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น นายปิยะ เหล่าสุวรรณ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงินพุมทองและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชัยนาท...
พิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัด เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกิจกรรม พิธีเปิดโครงการ 1จังหวัด 1ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67...
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2562
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นำโดยท่านปลัดอรุณ คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาทและผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 07.00 น. นายเจษฏา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท...
โครงการจิตอาสา พัฒนาวัดศรีวิชัยวัฒนาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร พร้อมด้วย นายไพโรจน์ พัวพานิช รองปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา พัฒนาวัดศรีวิชัยวัฒนาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 6...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายอรุณ คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองชัยนาทประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรม...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนเมตตาร่วมใจ
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมอาชีพทำน้ำยาถูพื้น และน้ำยาขัดห้องน้ำ ณ ชุมชนเมตตาร่วมใจ...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนสุขใจ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมอาชีพทำน้ำมันเหลืองไพรสด ณ ชุมชนสุขใจ...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมอาชีพตัดเย็บกางเกงขาสั้นด้วยมือ ณ ชุมชนมณเฑียรทองรุ่งเรือง...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนหนองหลวงพัฒนา
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำสบู่สมุนไพร ณ ชุมชนหนองหลวงพัฒนา...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนบ้านท่าไม้
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนนไทย กระยาสารทและข้าวเหนียวแดง ณ ชุมชนบ้านท่าไม้...
งานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562
ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ชมรมรำวงย้อนยุคเทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมแสดงรำมะนาในขบวนแห่พิธีเปิดงานประเพณี แข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562...
เดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ ครั้งที่ 6
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ ครั้งที่ 6 โดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อประชาชนทุกเพศทุกวัยที่สนใจและสามารถใช้การเดินการวิ่งเป็นกิจกรรมสร้างเสริมการออกกำลังกาย มีระยะทางการเดินและวิ่งให้เลือกตามความเหมาะสม โดยจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอยู่ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบา...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนคงธรรม
วันศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพทำพิมเสนน้ำ และยากันยุงตะไคร้หอม ของชุมชนคงธรรม อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยมีชาวชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล บ้านกล้วย ในสังกัดเทศบาลเม...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนท่าแจง
วันพุธ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนนปั้นขลิบ ณ ชุมชนท่าแจง...
มอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2562
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายนิกร โตจีน สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 ร่วมด้วย นางสราวรรณ ขำเอี่ยม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2562 ให้กับผู้สูงอายุใน 18 ชุมชน ของเทศบาลเมืองชัยนาท...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมอาชีพทำยาสีฟันและทำผ้าเช็ดมือถักโครเชต์ ณ ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา ...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนหัวรอ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทย ชุมชนหัวรอ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ...
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562
ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานและนำโดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและจิตอาสาเทศบาลเมืองชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2562 ชุมชนหลักเมือง
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาทโครงการฝึกอบรมการทำน้ำยาไล่ยุงจากสมุนไพร ชุมชนหลักเมือง วันที่ 21 มิถุนายน 2562...
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นำโดยรองปลัดเทศบาลเมืองชัยนาทนายปกรณ์ ทองคำเจริญและคุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โรงเรียนเขาท่าพระและโรงเรียนวัดหัวยางเป็นผู้แทนหน่วยงานขึ้นถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)และเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม...
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นำโดยท่านปลัดอรุณ คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาทและผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้านาง พระบรมราชินี
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ในช่วงเช้าของวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทนำโดยท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้อยและผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาทได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายราชสักการะเปิดกรวย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์...
กิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ
วันที่ 2 มิถุนายน 2562 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ นำโดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรมนี้เพื่อประชาชนทุกเพศทุกวัยที่สนใจและสามารถใช้การเดินการวิ่งเป็นกิจกรรมสร้างเสริมการออกกำลังกาย มีระยะทางการเดินและวิ่งให้เลือกตามความเหมาะสม โดยจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอยู่ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท...
การจัดกิจกรรมอันเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดชัยนาท
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรศัทน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกีรติ สมเด็จพระเจ้านางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท...
พิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานต้นไม้มงคล (ต้นรวงผึ้ง) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนำโดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยนาทนายเจษฎา สี่พี่น้องเนื่องใจโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้จังหวัดดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ บริเวรศาลากลางจังหวัดชัยนาท...
ประเพณีสงกรานต์ #2019
เทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรม "ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ"นำโดนท่านนายกเจษฎา สี่พี่น้องนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทได้ร่วมกิจกรรมการแสดงรำวงย้อนยุค เต้นบาสโลบและกิจกรรมมากมาย ประจำปี 2562 วันที่ 13 เมษายน 2562 ...
กิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ
วันที่ 6 เมษายน 2562 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ นำโดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรมนี้เพื่อประชาชนทุกเพศทุกวัยที่สนใจและสามารถใช้การเดินการวิ่งเป็นกิจกรรมสร้างเสริมการออกกำลังกาย มีระยะทางการเดินและวิ่งให้เลือกตามความเหมาะสม โดยจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอยู่ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ...
ปั่นเปิดเมือง 2019 #6
เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับ จังหวัดชัยนาท และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท กำหนดจัดกิจกรรม "ปั่นเปิดเมืองชัยนาท #6 2019" ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท...
กิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ
วันที่ 2 มีนาคม 2562 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ นำโดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรมนี้เพื่อประชาชนทุกเพศทุกวัยที่สนใจและสามารถใช้การเดินการวิ่งเป็นกิจกรรมสร้างเสริมการออกกำลังกาย มีระยะทางการเดินและวิ่งให้เลือกตามความเหมาะสม โดยจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอยู่ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ...
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดชัยนาท
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทได้เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดชัยนาท นำโดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ สร้างความสามัคคีของชุมชน และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศาสนสถาน ให้พุทธศาสนิกทำความสะอาดวัด เนื่องด้วยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศา...
กิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งชัยนาทเมืองสุขภาพ นำโดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรมนี้เพื่อประชาชนทุกเพศทุกวัยที่สนใจและสามารถใช้การเดินการวิ่งเป็นกิจกรรมสร้างเสริมการออกกำลังกาย มีระยะทางการเดินและวิ่งให้เลือกตามความเหมาะสม โดยจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอยู่ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท...
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็ก เช่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล พร้อมทั้งจัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม และไอศกรีมให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมในงาน...
พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท หัวส่วนราชการ และประชาชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ซึ่งในช่วงเช้า เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ และจัดอาหารเครื่องดื่มเพื่...
วิ่งชมเจ้าพระยาเมืองชัยนาท CHAOPHARAYA RUN 2018 @CHAINAT
นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งชมเจ้าพระยาเมืองชัยนาท CHAOPHARAYA RUN 2018 @CHAINAT ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท...
กิจกรรมปั่นจักรยานอุ่นไอรักคลายความหนาว
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทรวมถึงประชาชนในจังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก กิจกรรมนี้จัดเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยเส้นทางการปั่นจักรยานของจังหวัดชัยนาทมีจุดเรื่มต้นและจุดสิ้นสุดที่บริเวณศาลหลักเมือง...
การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมพิธีตักบาตรเช้า ณ บริเวณหน้าเขื่อนเรียงหินและช่วงเวลา 08.30 น. ได้ร่วมทำพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ...
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เนื่องด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริว่า ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของกิจกรรมจิตอาสา ประกวดการจัดสวนสาธารณะ ทางเทศบาลเมืองชัยนาทกับจังหวัดชัยนาทจึงได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเทศบาลเมืองชัยนาท โดยมีท่านนายกมาร่วมกิจกรรมกับประชาชนผู้มีจิตอาสาในครั้งนี้...
งานลอยกระทงเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองชัยนาทร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทได้จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท...
มหกรรมเต้นบาสโลป (ไม่จำกัด) มหาชน เทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาทร่วมกับอำเภอเมืองชัยนาทจัดกิจกรรมเต้นบาสโลปนำโดยท่านนายอำเภอเมืองชัยนาทและท่านนายกเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท...
วันปิยมหาราชเป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า...
กิจกรรมปั่น car free day เทศบาลเมืองชัยนาท
โครงการปั่นจักรยานดูแลรักษาต้นไม้เก่าให้เติบโตอย่างยั่งยืน วันที่ 22 กันยายน 2561จังหวัดชัยนาท...
พิธีทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561...
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองชัยนาทจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด...
วันเทศบาล
เนื่องในวันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นวันเทศบาล เทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อเป็นศิริมงคล...
ประเพณีสงกรานต์
เทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรม "ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ" ประจำปี 2561 วันที่ 13 เมษายน 2561...
ปั่นเปิดเมือง #5
เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับ จังหวัดชัยนาท และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท กำหนดจัดกิจกรรม "ปั่นเปิดเมืองชัยนาท #5 2018" ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท...
เทศบาลเมืองชัยนาทจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาทและประชาคมท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองชัยนาท พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 โดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่สมาชิกสภาฯ องค์กรต่างๆ ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมประชุมและมีมติให้ความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาสี่ปี เทศบาลเมืองชัยนาทฉบับดังกล่าว...
เทศบาลเมืองชัยนาทได้ส่งหุ่นฟางนกฮูกเข้าร่วมในงานมหกรรมหุ่นฟางนกครั้งที่ 33 ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองชัยนาทได้ส่งหุ่นฟางนกฮูกเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมหุ่นฟางนกครั้งที่ 33 ประจำปี 2561...
ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรม
ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรม...
เทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา
นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทพร้อมด้วย นางญาณี ปิยะมงคล ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาทและข้าราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"...
ข้าราชการเทศบาลเมืองชัยนาทร่วมงานพิธี
ข้าราชการเทศบาลเมืองชัยนาทร่วมงานพิธี"วันปิยมหาราช" และวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา...
นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ
นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา และได้ร่วมกิจกรรม "จิตอาสารวมใจทำดีเพื่อพ่อ" จังหวัดชัยนาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
จังหวัดชัยนาทร่วมกับเทศบาลเมืองชัยนาทและชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ จัดกิจกรรม Chainat Car Free Day 2017
จังหวัดชัยนาทร่วมกับเทศบาลเมืองชัยนาทและชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ จัดกิจกรรม Chainat Car Free Day 2017 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา...
เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับ คณะกรรมการแห่เจ้า ประจำปี 2560 จัดงานแถลงข่าวงานประเพณีแห่เจ้าปุนเถ่ากง-ม่าและประเพณีลอยกระทง
เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับ คณะกรรมการแห่เจ้า ประจำปี 2560 จัดงานแถลงข่าวงานประเพณีแห่เจ้าปุนเถ่ากง-ม่าและประเพณีลอยกระทง ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา...
เทศบาลเมืองชัยนาทโดยสำนักงานปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2560
เทศบาลเมืองชัยนาทโดยสำนักงานปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2560 ณ เทศบาลเมืองชัยนาท...
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาททั้ง 18 ชุมชน ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาททั้ง 18 ชุมชน ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 17,706 ดอก ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ เทศบาลเมืองชัยนาท โดยทางเทศบาลเมืองชัยนาทจะนำไปมอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ต่อไป...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา วันที่ 18 สิงหาคม 2560...
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนบ้านท่าไม้
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมอาชีพทำที่นอนปิคนิค ชุมชนบ้านท่าไม้ วันที่ 11 สิงหาคม 2560...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนท่าชัย
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมอาชีพทำน้ำยาสระผมและสบู่สมุนไพร ชุมชนท่าชัย วันที่ 9 สิงหาคม 2560...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนคงธรรม
โครงการขอรรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมอาชีพทำน้ำยาสระผมสมุนไพรและน้ำยาเอนกประสงค์ ชุมชนคงธรรม วันที่ 8 สิงหาคม 2560...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนตรายางสัมพันธ์
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมอาชีพถักตะกร้าโครเชต์ด้วยเชือกร่ม ชุมชนตรายางสัมพันธ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2560...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนร่วมใจพัฒนา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอาชีพทำกระเป๋าผ้าเย็บมือ ชุมชนร่วมใจพัฒนา วันที่ 31 กรกฎาคม 2560...
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่อ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560...
ปั่น ปัก รักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม
ปั่น ปัก รักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนบางตาทอง
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมอาชีพดอกไม้จันทน์และกระเป๋าผ้าเย็บด้วยมือ ชุมชนบางตาทอง วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนศาลาปู่ปี
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอาชีพทำการบูร ชุมชนศาลาปู่ปี วันที่ 24 กรกฎาคม 2560...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนสุขใจ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมอาชีพนวดแผนไทย ชุมชนสุขใจ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนหลักเมือง
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมอาชีพทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยจุบินทรีย์ EM Ball ชุมชนหลักเมือง วันที่ 19 กรกฎาคม 2560...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมทำขนมไทย ชุมชนโพธิ์ประเสริฐ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนศรีวิชัย
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอาชีพอบรมทำยาหม่องสมุนไพร น้ำมันหอม ชุมชนศรีวิชัย วันที่ 14 กรกฎาคม 2560...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนท่าแจง
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอบรมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ชุมชนท่าแจง วันที่ 13 กรกฎาคม 2560...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนหัวรอ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอาชีพเสริมทำที่นอน ชุมชนหัวรอ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560...
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท ชุมชนเมตตาร่วมใจ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองชัยนาท โครงการฝึกอาชีพทำผัดไทย-ส้มตำ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560...
รดน้ำอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและภริยา เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2560
นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรดน้ำอวยพร นายนิมิตร วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและภริยา เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2560...
เทศบาลเมืองชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยนาท"
เทศบาลเมืองชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยนาท" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท...
เทศบาลเมืองชัยนาทได้ส่งหุ่นฟางนกเหยี่ยวเพเรกรินเข้าร่วมในงานมหกรรมหุ่นฟางนกครั้งที่ 32 ประจำปี 2560
เทศบาลเมืองชัยนาทได้ส่งหุ่นฟางนกเหยี่ยวเพเรกรินเข้าร่วมในงานมหกรรมหุ่นฟางนกครั้งที่ 32 ประจำปี 2560...
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 14 มกราคม 2560 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม มีความรู้ มีความรับผิดชอบ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็ก เช่น การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล และจัดให้มีเครื่องเล่นสวนสนุกประเภทต่างๆ สำหรับเด็ก พร้อมทั้งจัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม และผลไม้ ให้แก่เด็กและเยาวชนท...
งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 1 มกราคม 2560 นายนิมิต วันไชยชนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท หัวส่วนราชการ และประชาชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยเทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร และจัดอาหารเครื่องดื่มเพื่อให้บริการแก่ประชาช...
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท ครั้งที่4/2559
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท ครั้งที่4/2559 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบุญทัน เทศบาลเมืองชัยนาท ...
รวมพลังทำความดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดกิจกรรม "รวมพลังทำความดีเพื่อพ่อ" ณ บริเวรสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท วันที่ 5 ธันวาคม 2559 โดยมีร้านค้าจากชุมชนและร้านค้าจิตอาสาเข้าร่วมแจกอาหารฟรีอย่างหลากหลาย ...
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช
เทศบาลเมืองชัยนาทร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณ เขื่อนเรียงหิน ศาลากลาง จังหวัดชัยนาท...
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยจัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนารถบพิตร...
เทศบาลเมืองชัยนาทส่งนกเข้าร่วมงานมหกรรมหุ่นฟางนกครั้งที่ 31 ประจำปี 2559
เทศบาลเมืองชัยนาทได้ส่งหุ่นฟางนกยูงอินเดียวเข้าร่วมในงานมหกรรมหุ่นฟางนกครั้งที่ 31 ประจำปี 2559...
ต้อนรับคณะรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำ
วันที่ 21 มกราคม 2559 เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับชุมชนบ้านท่าไม้ได้นำผลิตภัณฑ์น้ำพริกแปรรูป เข้าร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรี ในการเดินทางมาตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ในพื้นที่เขตอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท...
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม มีความรู้ มีความรับผิดชอบ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็ก เช่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล และจัดให้มีเครื่องเล่นสวนสนุกประเภทต่างๆ สำหรับเด็ก พร้อมทั้งจัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม และผลไม...
งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2559
วันที่ 1 มกราคม 2559 นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท หัวส่วนราชการ และประชาชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยเทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร และจัดอาหารเครื่องดื่มเพื่อให้บริการแก่ประชาชน...
----------------------------
-------------------------...
โครงการเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2558
วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงาน เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีกิจกรรมทางกาย ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดิน - วิ่ง ปั่นจักรยาน บำเพ็ญทาน ถือศีล ฟังธรรมและเวียนเทียน เป็นปฏิบัติบูชา ถวายแด่พระพุทธเจ้า...
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
วันที่ 10 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่...
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท...
โครงการปั่นจักรยานไหว้พระทำบุญเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ประชาชน
วันที่ 22 มิถุนายน 2557 เทศบาลเมืองชัยนาท จัดโครงการปั่นจักรยานไหว้พระทำบุญเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ประชาชน โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและเข้าร่วมกิจกรรม...
โครงการฝึกอบรมอาชีพถักกระเป๋าด้วยเส้นไหม ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพถักกระเป๋าด้วยเส้นไหม ชุมชนวงษ์โตเก้าพัฒนา ตามโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยเทศบาลเมืองชัยนาท ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยนาท ในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในครั้งนี้...
--------------------
-----------------------...
ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
วันที่ 18 เมษายน 2557 ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท โดยนางเชาวดี สุวรรณโชติ ประธานชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท พร้อมด้วยกรรมการชมรม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชัยนาท ออกเยี่ยมและให้ความช่วยหลือครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา 2 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว คุณพิกุล จูเฮง บ้านเลขที่ 17 ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท และครอบครัว คุณสุ...
ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
วันที่ 17 เมษายน 2557 ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท โดย อาจารย์เชาวดี สุวรรณโชติ ประธานชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท และกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรท่านนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง และครอบครัว รดน้ำสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อขอพรเป็นศิริมงคลในวันปีใหม่ไทยและมอบของที่ระลึกในวันปีใหม่ไทย...
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
วันที่ 11 เมษายน 2557 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่...
โครงการรณรงค์ชัยนาทเมืองจักรยาน City Of Bike
วันที่ 7 เมษายน 2557 เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับชมรมจักรยานชัยนาท และ สภ.เมืองชัยนาท ได้จัดโครงการรณงค์ชัยนาทเมืองจักรยาน City Of Bike...
พิธีมอบเกียรติบัตร และประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 28 มีนาคม 2557 นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ณ โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ...
งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556
วันที่ 5 ธันวาคม 2556 จังหวัดชัยนาท ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชน...
งานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2556
วันที่ 12 สิงหาคม 2556 จังหวัดชัยนาท ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยนายปิยะ เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท นางถนิมภรณ์ พนมเขตต์ รองประธานชมรมสตรีเทศบาลเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกชมรมสตรีฯ ตลอดจนหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง...
โครงการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการตนเอง ชุมชนถิ่นเกิด และสิ่งแวดล้อม
วันที่ 11 - 25 กรกฎาคม 2556 ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท จัดโครงการอบรมสัมนา และทัศนศึกษาดูงานจังหวัด ตราด จันทบุรี และระยอง...
โครงการฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้า ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2556 ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท โดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ...
งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2556
วันที่ 1 มกราคม 2556 นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท หัวส่วนราชการ และประชาชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยเทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร และจัดอาหารเครื่องดื่มเพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้...
งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2555
วันที่ 5 ธันวาคม 2555 จังหวัดชัยนาท ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท ตลอดจนหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบา...
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย...
แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเืมืองชัยนาท แถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 ...
งานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2555
วันที่ 12 สิงหาคม 2555 จังหวัดชัยนาท ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยนายปิยะ เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท นางเชาวดี สุวรรณโชติ ประธานชมรมสตรีเทศบาลเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกชมรมสตรีฯ ตลอดจนหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรกันอย่างพร้อมเ...
โครงการแม่ดีเด่นต้านภัยยาเสพติด จังหวัดชัยนาท
วันที่ 12 สิงหาคม 2555 จังหวัดชัยนาท ได้มอบรางวัลแม่ดีเด่นต้านภัยยาเสพติด ให้กับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท...
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2555
วันที่ 8 มิถุนายน 2555 สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ดำเนินการออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ แต่ละชุมชน...
การประชุมคณะกรรมการชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดการประชุมคณะกรรมการชมรม ณ ห้องประชุมนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมนี้ ประธานและคณะกรรมการชมรมสตรีอาสาฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรี นายเจษฎา สี่พี่น้อง ในการเข้ารับตำแหน่ง...
โครงการเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2555
วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงาน เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ รวมไปถึงการเสริมสร้างให้ร่วมกันทำความดี โดยการถือศีล 5 ในวันวิสาขบูชา...
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555
วันที่ 13 เมษายน 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555 โดยนางพรรณี งามขำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่...
การประชุมประชาคมแผนชุมชน
วันที่ 23 มีนาคม 2555 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมประชาคม ชุมชนเมตตาร่วมใจ เพื่อจัดทำแผนชุมชน...
การประชุมสมาชิกชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดการประชุมสมาชิกชมรมฯ เพื่อพบปะพูดคุยในหัวข้อเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสตรีที่มีต่อชุมชน...
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
วันที่ 14 มกราคม 2555 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม มีความรู้ มีความรับผิดชอบ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็ก เช่น การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล และจัดให้มีเครื่องเล่นสวนสนุกประเภทต่างๆ สำหรับเด็ก พร้อมทั้งจัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม และผลไ...
งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2555
วันที่ 1 มกราคม 2555 นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท หัวส่วนราชการ และประชาชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยเทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร และจัดอาหารเครื่องดื่มเพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้...
งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2554
วันที่ 5 ธันวาคม 2554 จังหวัดชัยนาท ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระช...
การป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการศาลเจ้า องค์กรภาคเอกชน ส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ได้รวมพลังสมานสามัคคี ในการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท...
ร่วมถวายพระพร และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองชัยนาท พร้อมทั้งคณะครู นักเีรียน และข้าราชการพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกันถวายพระพรและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช พร้อมทั้งไปทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมนำเอาแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาชุมชนและพัฒนาครอบครัวชาวเมืองชั...
เทศบาลเมืองชัยนาท แสดงความยินดี สตรีไทยดีเด่น
วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท แสดงความยินดีกับ อาจารย์เชาวดี สุวรรณโชติ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554 ของจังหวัดชัยนาท จากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์...
พิธีตั้งศาลพระภูมิสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท(หลังใหม่)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิสำนักเทศบาลเมืองชัยนาท(หลังใหม่) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลตามขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีการทางศาสนา...
โครงการเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2554
วันที่ 17 พฤษภาคม 2554 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงาน เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา และพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดศรีวิชัยวัฒนารามขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ รวมไปถึงการเสริมสร้างให้ร่วมกันทำความดี โดยการถือศีล 5 ในวันวิสาขบูชา...
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2554 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยนาทขึ้น โดยนำคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมสัมนาและศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน มีความสุขในการทำงานเป็นทีมอย่างม...
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554
15 มีนาคม 2554 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้มอบหมายให้นายปิยะ เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เดินนำขบวนรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขป้า ประจำปี 2554 โดยมีนายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้จูงสุนัขนำขบวนรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย...
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจจักรยาน เทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 13 - 14 มกราคม 2554 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจจักรยาน เทศบาลเมืองชัยนาท ขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น...
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง
วันที่ 12 มกราคม 2554 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง ชุมชนตรายางสัมพันธ์ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีความรู้ในการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าเพื่อใช้ในครัวเรือน และสามารถพัฒนาไปสู่อาชีพหลัก ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ...
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554
วันที่ 8 มกราคม 2554 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม มีความรู้ มีความรับผิดชอบ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็ก เช่น การแข่งขันฟุตบอลสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล และจัดให้มีเครื่องเล่นสวนสนุกประเภทต่างๆ สำหรับเด็ก พร้อมทั้ง...
งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2554
วันที่ 1 มกราคม 2554 เวลา 07.00 น. นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท หัวส่วนราชการ และประชาชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ซึ่งในช่วงเช้า เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ สามเณร และจัดอาหารเครื่องดื่มเ...
โครงการประกวดดนตรี เทศบาล Music Contest # 6
วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดโครงการประกวดดนตรีต่อต้านยาเสพติด พ.ศ. 2553 เทศบาล Music Contest ครั้งที่ 6 ขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านการดนตรี และเกิดการพัฒนาทักษะความสมารถ พัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยจากการประกวดแข่งขัน ปรากฎผลการประกวดรอบชิงชนะเ...
งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2553
วันที่ 5 ธันวาคม 2553 จังหวัดชัยนาท ได้จัดงาน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2553 ณ เขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยนายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กันอย่างพร้อมเพรียง...
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เทศบาลเมืองชัยนาทได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย...
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ดำเนินการออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ แต่ละชุมชน รวมจำนวน 18 ชุมชน...
แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท นำโดย นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และสมาชิกสภาเทศบาล ดำเนินการแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม...
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดชัยนาท
วันที่ 4 สิงหาคม 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดชัยนาท ซึ่งสำนักงานจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ และโรงเรียนอนุบาลชัยนาท จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวางรากฐานเกี่ยวกับจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัยให้แก่นักเรียน และเพื่อให้ความรู้ ความเข้า...
โครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย
วันที่ 3 สิงหาคม 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท จัดโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย โดยนายแชน ชื่นศิวา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการฯ ณ โรงแรมชัยนาทธานี โดยภายในงานได้จัดให้มีการรับสมัครเครือข่ายครัวเรือนหรือชุมชนและรณรงค์เผยแพร่กา...
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท และ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ให้การต้อนรับ ดร.พรรณสิริ กุลนารถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท พร้อมทั้งมอบเครื่องมือตรวจสอบสารปลอมปนในอาหาร หรือชุดทดสอบอาหาร ให้แก...
การประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 6
วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 นายสุรชัย รัตนเกียรติชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท...
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2553
วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ดำเนินการออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ แต่ละชุมชน รวมจำนวน 18 ชุมชน...
โครงการคอนโดยุง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้มอบคอนโดยุง ซึ่งเป็นนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถทำได้ง่ายและใช้ได้ผลดีในการกำจัดยุงทั้งยุงลายและยุงรำคาญ ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาททั้ง 18 ชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ ที่มียุงเป็นพาหนะ และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดประดิษฐ์นวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดคว...
การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ทำการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553 ณ ้ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร 38 ปี โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
...
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 - 2556) เทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 25 มิถุนายน 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 - 2556) เทศบาลเมืองชัยนาท...
พิธีวางศิลาฤกษ์ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 3 มิถุนายน 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ สำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำิเนินการก่อสร้าง (ตอกเสาเข็ม) ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลตามขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีการทางศาสนา...
การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ทำการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553 ตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิ...
โครงการวันวิสาขบูชา ประจำปี 2553
วันที่ 28 พฤษภาคม 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมกับจังหวัดชัยนาท พุทธสมาคม และชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท ได้จัดงาน "เดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ เลิก อบายมุข" และพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดศรีวิชัยวัฒนาราม วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ รวมไปถึงการเสริมสร้างให้ร่วมกันทำความดี โดยการถือศีล 5 ในวันวิสาขบูชา...
โครงการสัมมนาประชาคมการมีส่วนร่วมในการทำแผนชุมชน สำหรับผู้นำชุมชนและประชาชน
วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2553 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดโครงการสัมมนาประชาคมการมีส่วนร่วมในการทำแผนชุมชน สำหรับผู้นำชุมชนและประชาชน โดยไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลชัยนาท และศึกษาดูงานพัฒนาชุมชนตลาดสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี...
การปฏิบัิติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน-ตอน สุนัข-แมว ประจำปี 2553
วันที่ 20 เมษายน 2553 - 10 พฤษภาคม 2553 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท ดำเนินการออกพื้นที่ให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน-ตอน สุนัข แมว ในเขตเทศบาลฯ...
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2553
วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 นายบุญทัน พุกพ่วง ประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาท พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ดำเนินการออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ แต่ละชุมชน รวมจำนวน 18 ชุมชน...
ิพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2553 และการจัดงาน 60 ปี มหามงคลราชาภิเษกสมรส
วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 นายปิยะ เหล่าสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2553 และงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษกปีที่ 60 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดชัยนาท...
งานเทศกาลอาหารและดนตรี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2553
วันที่ 13 - 17 เมษายน 2553 จังหวัดชัยนาท สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลอาหารและดนตรี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2553 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยภายในงานได้จัดให้มีการจำหน่ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อยจากร้านอาหารขึ้นชื่อในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมการแสดงมหรสพดนตรีจากศิลปินคุณภาพทุกคืน
รายละเอียด
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553
วันที่ 13 เมษายน 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายจำลอง โพธิ์สุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีสงฆ์ พิธีสรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ...
พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553
วันที่ 8 เมษายน 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ ภาคเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาด และกลุ่มมวลชนต่างๆ ได้ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553...
การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 2 เมษายน 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ทำการประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553 ตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ดังนี้
    ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
    ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2553
    ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่าย...
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตฐานสินค้าปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 11 มีนาคม 2553 ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท และสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชัยนาท ตามกำหนดแผนการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ เพื่อให้มีสุขลักษณะและสุขอนามัยในการผลิตตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 พ.ศ.2539 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535...
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ระงับอัคคีภัย) เทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 4 มีนาคม 2553 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองชัยนาท เข้ารับระงับเหตุเพลิงไหม้กองไม้ บริเวณโรงไม้ ใกล้วัดลัดเสนาบดี(วัดเกาะ)...
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท นำคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชัยนาท
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท นำคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 ตรวจติดตามความสัมฤทธิ์ผลของโครงการความปลอดภัยด้านอาหาร ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชัยนาท...
งานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 25
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 25 โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแข่งขันถีบสามล้อ และประกวดสามล้อถีบแฟนตาซี ชิงถ้วยจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์อาชีพสามล้อถีบซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น...
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2553
วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้นำคณะ อสม. ไปศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2553 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากปัจจุบันงานด้านสาธารณสุขได้มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นและมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกา...
โครงการที่ทำงานสีขาว ปราศจากยาเสพติด ประจำปี 2553
วันที่ 27 มกราคม 2552 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดทำโครงการที่ทำงานสีขาว ปราศจากยาเสพติด ประจำปี 2553 ขึ้น เพื่อสนองรับนโยบายการปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ในส่วนของรั้วสังคม ซึ่งให้ความสำคัญเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเทศบาลเมืองชัยนาท ได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดประจำปี พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2552 - เดือน มีนา...
โครงการปิดทองหลังพระ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 9 มกราคม 2553 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ร่วมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการปิดทองหลังพระ เทศบาลเมืองชัยนาท ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนองรับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมิติด้าน น้ำ ดิน ป่า และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการพังทลายของดินเชิงลาด คลอง หนอง ถนน ตลิ่ง ที่ลาดชัน เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน และเพื่อป้องกันตะกอนดินและกรองของเสียต่างๆที่ไหลลงใน...
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2553
วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2553 ขึ้น โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็ก เช่น การแข่งขันฟุตบอลสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล และจัดให้มีเครื่องเล่นสวนสนุกประเภทต่างๆสำหรับเด็ก พร้อมทั้งจัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม และผลไม้ ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมในงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมใ...
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2553
วันที่ 1 มกราคม 2553 เวลา 07.00 น. นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางพัชรา โพธิ์สุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาท หัวส่วนราชการ และประชาชน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ซึ่งในช่วงเช้า เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดถวายภัตตา...
โครงการประกวดดนตรี เทศบาล Music Contest # 5
วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2552 เทศบาลเมืองชัยนาท ได้จัดโครงการประกวดดนตรีต่อต้านยาเสพติด พ.ศ.2552 เทศบาล Music Contest ครั้งที่ 5 ขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านการดนตรี และเกิดการพัฒนาทักษะความสมารถ พัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยจากการประกวดแข่งขัน ปรากฎผลการประกวดรอบชิงชนะเล...
งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2552
วันที่ 5 ธันวาคม 2552 จังหวัดชัยนาท ได้จัดงาน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2552 โดยมี นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน และมีข้าราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมในพิธี

- ซึ่งกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และปล่อยพันธ์ปลาลงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเ...
----------------------------
------...
...
......
.....
........
-
-...
----------------
----...