โครงการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชน เขตเทศบาลเมืองชัยนาท

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชน เขตเทศบาลเมืองชัยนาท โดยมี นายทรงพล วรรณลพ ส.จ. นายอรุณ คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ฯ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder