โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชัยนาท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชัยนาท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567
ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท 
⭐⭐ชมการการแสดงจากนักร้อง ศิลปินพื้นบ้าน ดังนี้
12 เมษายน 2567 การแสดงจากศิลปินยุค 90 และศิลปินวัยหวาน
13 เมษายน 2567 ตั๊กแตน ชลดา
14 เมษายน 2567 ธานินทร์ อินทรเทพ อุมาพร บัวพึ่ง และสมาน กาญจนะผลิน
15 เมษายน 2567 ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder