กิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์
(ชมรมผู้สูงอายุ)

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 11.30 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทเป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท โดยมีประชาชนในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท โดยมีการทำสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และมีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder