ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา

 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองชัยนาท

chainat town municipality ‌