ภาพเหตุเพลิงไหม้ ซอยบ้านกล้วย2 

               วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 17:30    เกิดเหตุเพลิงไหม้    บริเวณบ้านเลขที่ 236 /2   ซอยบ้านกล้วย2   ต.บ้านกล้วย     อ.เมืองชัยนาท นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายไพโรจน์ พัวพานิช รองปลัดเทศบาล นายณัฏฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว นายอำเภอเมืองชัยนาท, นายณัฐวุฒิ ตั้งสินชัย นายอำเภอสรรพยา, นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายก อบจ.ชัยนาท สจ.ทรงพล วรรณลพ สท.บรม โอภาศิริโฆษิต ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้สั่งการในฐานะผู้อำนวยการดับเพลิง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน  โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ พร้อมด้วยประชาชนใกล้เคียงช่วยกันดับไปก่อนหน้านี้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ค่าเสียหายประมาณ 1 ล้านบาท โดยสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร  เทศบาลเมืองชัยนาท ขอขอบคุณรถน้ำจาก ทต.บ้านกล้วย,ทต.หาดท่าเสา,ทต.บางหลวง,อบต.เข่าท่าพระ,อบต.ท่าชัย,  มูลนิธิร่วมกตัญญูชัยนาท การไฟฟ้าฯชัยนาท สภ.เมืองชัยนาท และ ปภ.ชัยนาท    

               วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ชมรมสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว     ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้บ้านเรือน      

              วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย      ซึ่งมีบ้านเสียหาย จำนวน 3 หลัง ดังนี้
             นางวรรณา สุขเนียม บ้านต้นเพลิง  ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 59,300 บาท 
             นายกิตติ แหยมไทย  ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 30,110 บาท 
             นางขนิษฐา สีไพสน ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 4,780 บาท
ทั้งนี้ การมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ,(ฉบับที่) 3 พ.ศ.2565 และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563   
             
              

chainat town municipality‌