24 เมษายน วันเทศบาล

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีสงฆ์เนื่องในวันเทศบาล

chainat town municipality