โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2566   พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท
โดยเป็นกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ "ผู้สูงอายุ"เลิกล้ม" โดยวิทยากร 3 ท่าน จากสำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 3 นครสวรรค์และการแสดงจาก     ผู้สูงอายุในกิจกรรมการออกกำลังกาย รำกะลา และออกกำลังกายโดยการรำวงย้อนยุค ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท
Mobirise

Made by ‌

chainat town municipality