โครงการเสริมพลังชุมชนด้วยพลังต้นกล้าแห่งความดี กองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมพลังชุมชนด้วยพลังต้นกล้าแห่งความดี กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองชัยนาท พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท

Designed by ‌

chainat town municipality