การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ชุุมชนเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยผู้แทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ชุุมชนเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ณ โรงแรมสุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

Made with ‌

chainat town municipality