โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหมอชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหมอชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาทโดยในวันนี้มี อสม.จากชุมชนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 1.ชุมชนหัวรอ 2.ชุมชนท่าแจง 3.ชุมชนศรีวิชัย 4.ชุมชนหลักเมือง 5.ชุมชนเมตตาร่วมใจ 6.ชุมชนบางตาทอง

Made with ‌

chainat town municipality