โครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2566 

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาลเมืองชัยนาท ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยนาท

Created with ‌

chainat town municipality