กิจกรรมของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เนื่องใน "วันไตโลก"

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยนางสาวสุธาศิณีย์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เนื่องใน "วันไตโลก" ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท

Designed by ‌

chainat town municipality