การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการแก้ไขเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองชัยนาท พ.ศ.2566-2570

Made by

chainat town municipality